Көктөм

Көлдүк айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Өзгөн районунун Көлдүк айылында жайгашкан. “Бул жерге Өзбекстандан бери келип сыйынып, суусунан алып кетишет (Үсөнова Ибадат).