Дөң-Булак

Дөң-Булак айыл өкмөтү

Дөң-Булак айылы

Кароолчусу жок

Бул мазар Мырзакеге кетчү жолдун  боюнан 200-300 метр, Дөң-Булак айылынан 5 чакырым күн чыгыш тарапта жайгашкан. Мазардын түрү – булак. Ал жердеги дөңдөн чоң булак чыгат. Анын дарылык касиети бар, келген эл зыярат кылып, булак суусун жара-параны айыктырууга пайдаланышат. Мурда Өзбекстандан бери зыяратчылар келишчү, азыр көбүнесе жергиликтүүлөр барат.

Булак жер алдынан суу чыгаруучу кызматкерлердин аркасы менен курчоого алынып, жанына насос түтүкчөсү коюлган. Бул зыяратчылардын сууну алышын жеңилдетет. Булактын жанында тал-теректер тигилип, ага келгендер ырым кылып, тилек тилеп чүпүрөк байлашат. Жанында 4-5 үй жана водокачканын кароолканасы бар. Бул ыйык жерди бүт район билет. Илгертен зыярат кылышкан. Ал ошол жерден өткөн Жибек жолунун эскермеси катары тарыхый мааниге ээ. Булактын суусу кышкысын тоңбойт. Илгери ал жердин дарактарын кескен орустардын көзү өтүп кеткени эл ичинде айтылат (Султанов Эркин, Дөң-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы).