Ак-Терек

Салам-Алик айыл өкмөтү

Ак-Терек айылы

Кароолчусу – Маматов, 62-63 жаштарда

Бул ыйык жер Салам-Алик айылынын бүтүшү менен Ак-Терек айылынын башталышынын ортосунда жайгашкан. Ак-Терек айылына мазардан ары 500 метрден кийин жетсе болот. Мазар жолдун боюнда жайгашкан. Чыгыш тарабында Салам-Алик айылы бар. Ак-Терек айылынын батыш жагында жайгашкан болуп калат.

Мазардын түрү – булак. Ал долононун көлөкөсүндө турат. Машинага жаандын таза суусун коюшат го. Бул мазар булактын суусунун тазалыгы дагы ошондой. Келген зыяратчылар жүздөрүн жуушат, булак суусу менен ичтерин тазалашат, куюнуп чайканышат. Окулган жаман дубаларды жок кылаарын айтышат.

Мазардын тегерегинде бугулардын бюсту бар. Бугунун бири жатып, бири туруп турат. Жанында арчалар тигилген. Жайкысын бул жерде кымыз, каймак сатылат. Кароолчунун үйү алыста, бирок келип көз салып, карап, камкордук кылып турат.

Бул мазарга башында өзбектер дагы зыяратка келишчү. Азыркы күндө кыргыздар гана келет (Бегай, Ийри-Суу айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы).