Тулпар-Чачы

Кашка-Суу айыл өкмөтү

Кара-Кадак айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Кадак айылынан 3-4 чакырым күн чыгыш тарапта жайгашкан. Андан бир аз түшкөндө Камыш-Ата деген ыйык жер бар. Тулпар-Чачы ыйык жеринин түрү – аттын туягындай болгон жерден чыккан кичинекей булак. Ага зыяратчылар ар түрдүү жакшы тилек, максаттар менен барышат (Батыркулов Акмат, Кашка-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы).