Мазар-Таш же Карынбайды жуткан жер

Текелик жайлоосу

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Текелик жайлоосунда жайгашкан. Тоодо адам, кой сөлөкөтүндө таштар бар. Бул боюнча эл арасында айтылган кептерге караганда, ошол жерде жашаган адамдар:  “Каапыр орустар келе жатат. Булар менен жүз көрүшкөнчө, Кудай, бизди таш кылып сал” , – деп жалынышкан имиш. Анан ал адамдардын бардыгы ташка айланып калган экен. Бул Мазар-Ташка келип куран окуп, зыярат кылышат  (Жетимиш кызы Айжамалдын маалыматы).