Кыз-Мазар

Тегерек-Шибер жайлоосу

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Тегерек-Шибер жайлоосунда жайгашкан. Жайлоодон булак чыгат. Булак жардын астынан чыгат. Ооругандар барышып, куран окуп, жыт чыгарып, сыйынып турушат. Оозеки тарыхын билгендер болгон жок (Жетимиш кызы Айжамалдын маалыматы).