Топ терек-Ата

Ынтымак айыл өкмөтү

Беш-Бурхан айылы

Кароолчусу учурда алмашылып жатат.

Мазардын түрү – терек. Ал жерде чоң-чоң бака теректер тигилген. Айланасы – тоо. Кышында ал жердин өзүнө чейин машина бара албайт.

Бул ыйык жерге бала тилешип, кой-сой союп, куран окушуп, атайын барышат. Оозеки айтымдарга карагнада, бул жерде илгери биздин чоңаталарыбыздын биринин сөөгү коюлган экен (Үсөнов Мырзалы, Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысы).