Кемел-Ата

Зулпуев айыл өкмөтү

Караке айылы

Кароолчусу – ИмаралиевАйдар, 62-63 жаштарда.

Мазардын түрү – топурак. Бул ыйык жер Караке айылынын өзүндө, күн батыш тарапта, Тельман, Кыргыз-Ата айыл өкмөтүнө кетип бараткан жолдун боюнда жайгашкан. Анын мазар экендигин дааналап көзгө көрсөтүп турган атайын белги жок. Адамдар бири-биринен угуп отуруп эле барышат. Аталган айыл менен айыл элдеринин үлүш жерлеринин ортосундагы бир гектардай жерди бул мазар ээлейт.

Мазардын топурагын жара-парага сыйпап, айыктырышат (Нарбаев Мамасали, Зулпуев айыл өкмөтүнүн башчысы).

Жакынкы эле учурда бул жерге ишкер Атиев Кеңеш деген адам кабыр көтөрүп, ал бузулуп кетпесин деп кирпич менен уруп койду (Мамажунусова Акбилек, Зулпуев айылдык кеңешинин депутаты).

Оозеки тарыхы:

Бул жердин мазарга айланып калышынын себеби, Кемел-Ата деген бир гана адамдын сөөгү коюлуп, кабырдын топурагы дарылык касиетке ээ болгону байкалгандыгы болгон. Ал эми Кемел атанын ким болгондугу тууралуу элде анык маалымат жок (Нарбаев Мамасали, Зулпуев айыл өкмөтүнүн башчысы).