Кара-Кой

Кыргыз-Ата айыл өкмөтү

Кара-Кой айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер аталган айыл өкмөттү түзгөн беш-алты айылдын эң төркү айылында жайгашкан. Зоонун астында, тоодо дарактар, арчалар өсөт. Мазардын түрү – зоо. Барган элдер ошол зоого зыярат кылышат. Зоого чыгып, балдардын чачтарын, чүпүрөктөрдү байлашат. Өткөн кылымдарда ал жерге атайын зыяраткана курулган, азыркы күндө дагы ал эски жыгач имарат бар.

Мазарга жете турган 30 чакырым жолдун 5 чакырымын жөө басышат. Союштарын жетелеп, дасторконго деп апкелген нан, татууларын көтөрүнүшүп зоого чыгышат. Бул мазарга зыяратка келүү кышкысын кыйын болуп калат, ошондуктан көбүнчө жай мезгилинде келишет.

Жергиликтүү адамдардын айтымында, союз мезгилинде бул жерде ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдү изилдей турган уюм иштеген, ал Ленинграддагы изилдөө институтунун ишмердигине байланыштуу болгон.

 

Оозеки тарыхы:

Кыргыз-Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Маликов Арапбайдын айтымында, “бул жерге адам көмүлгөн эмес. Илгери бир кыз качып барып, ошол жерден таш болуп катып калган дешет”.