Жабылуу-Ата

Төөлөс айыл өкмөтү

Нуркут айылы

Кароолчусу жок

Бул мазар Нуркут айылынан 4 чакырым алыстыкта түштүк тарапта жайгашкан. Мазардын түрү – кабыр. Жанында бак-дарактар өсүп турат. Кабырлардын үстү ачык. Зыяратчылар бул жеге тиленип келишип, тегерек-четин тазалап турушат. Ыйык жердин эки тарабы – адыр, жайыт. Чыгыш жагынан жол өтөт. Жолдун чыгыш жагында, тиги өйүзүндө үйлөр салынып жатат. Түндүк тарабында, бир чакырымчалык жерде Баткендин Караван айыл өкмөтүнүн тургундарынын мазары (көрүстөнү) бар.

Оозеки тарыхы:

 

Илгерки замандарда, каракчылар өкүм сүрүп турган кездерде бир билимдүү адам шейит болот. Анын сөөгүн алып барышып, каракчылар жардан ылдый ыргытып жиберишет. Ошону менен сөөгү көмүлбөй, эти карга менен кузгунга жем болуп, катаал өлүм болот. Бир күнү анан Беш-Бурхан деген айылдагы бир адамдын түшүнө ошол шейит болгон адам кирип: “Сөөгүм жардан ылдый ыргытылып, жерде жатканым менен, үстүм ачык, көмүлбөй калдым. Мени көөмп койсоңор болот эле”, – деп арман-керээзин айтат. Эртеси аны издеп барышып, жардын ылдый жагынан чындап эле сөөгүн таап, ушул мазарга коюшат. Ачык сөөктүн көмүлүп, ачык асман алдында үстүнүн жабылышынан улам, мазардын аты Жабылуу-Ата аталат. Бүгүнкү күндө бул жерге Төөлөс айыл өкмөтүндөгү Нуркут жана Неркит деген айылдарындагы тургундардын сөөгү коюлат (Эргешов Абдилаким, Төөлөс айыл өкмөтүнүн башчысы).