Котур-Булак

Мады айыл өкмөтү

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Суу районунун Мады айыл өкмөтүнөн 18 чакырым алыстыкта жайгашкан.

Ж.А.: Котур-Булак деп аталып калышынын себеби, илгери бүгүнкү күндөгүдөй медицина тармагы өнүкпөгөндүктөн, ата-бабаларыбыз өз илдеттеринен жаратылыштын сырдуу күчтөрүнө сыйынуу жана ошол сырдуу нерселерди колдонуу, пайдалануу, ишенүү менен арылышкан, даба табышкан. Алар өздөрүнүн жакындарына, дегеле бардык элдерге чыккан жараларды дабалап, сакайтып жашашкан. Алар ушул дабаларынан арылуу үчүн, жердин астынан чыккан ушул булакка келишкен. Ошондуктан дагы бул булакты котурларды жок кылат дешип, Котур-Булак деп атап коюшкан.

Бул булакка зыярат кылганы келген адамдар анын суусуна тыйын ташташып, андан соң гана суусун алышкан. Касиеттүү булак касиеттүүлүгүн көргөзүп, ушул учурда да туугандар келип, буттун изи өчпөй турат.

Ал эми андагы тыйындарды булактын өзүнүн жактырган адамдары гана, таза, намаз окуган адамдар алып, пайдалуу ишке жумшашат. Эгерде жаш балдар, тоотпогон адамдар бул тыйындарды алса, касиеттүү булагыбыз терс таасирин тийгизет, башкача айтканда, денелерине жара чыгып, котур пайда болуп, дартка чалдыгышат. Ошондуктан эч ким өз алдынча алып кетпейт, тийбейт. Эч ким тийбегендиктен дагы Котур-Булагыбызды кароолчу болуп коргобойбуз, ар бири өз жүрөгү менен коргойт (Мурзатөрө кызы Элнуранын маалыматы).