Коргошун-Тоо

Ак-Таш айыл өкмөтү

Дил-Келди айылы

Кароолчусу жок, бирок Бурханбаев Кубаныч (болжолдуу 60 жашта) көз салат.

Мазардын түрү – колго жасалган дөң. Анын ичи көңдөй жана ичинде кандайдыр бир нерсе бар дешет. Союз убагында Москвадан бери келишип, изилдейм дегендердин бардыгы көз жумуп отурган. Мындан 15-20 жыл мурда бир аз казып көрүшсө, ажыдаарлардын сүрөтү түшүрүлгөн темир каалга көрүнгөн. Бирок андан ары казгандан кооптонушуп, токтотуп коюшкан.

Дөңдүң чоңдугу дээрлик Таластагы Манас-Ордодогу Кароол-Дөбөгө жакындайт. Үстү тегиз аянт. Жалпысынан бул дөңдүн аянты 2,5 гектарды ээлейт. Келген эл үстүнө чыга беришет, бирок андай-мындай жерлерине чүпүрөк байлай беришпейт. Бул жердин көбүнесе тарыхый мааниси бар.

Аталган мазар Дил-Келди айылынын жанынан өткөн Ош-Кара-Суу кан жолунан 500 метр алыстыкта жайгашкан, алыстан эле көзгө көрүнөт.

Мазардын атайын шайыгы жок, бирок учурда жергиликтүү адам Бурханбаев Кубаныч бак-шак тигип, бочка алып барып, суу чыгарып, жанында жашап жатат. Бул жер анын ата-бабаларынын сөөгү коюлган жер болуп эсептелет.

Оозеки тарыхы:

Илгери бул жерде эки кытай бир тууган жашап, кийин дөңдүн алдына кандайдыр бир казына каткандыгы аңыз катары айтылат (Дооранов Абдулла, Ак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы).