Татанын көлү

Алайкуу айыл өкмөтү

Сабаа-Жарды айылы

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – көл. Ал Сабаа-Жарды айылынан 10-15 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан. Мазар өтө касиеттүү болгондуктан, ага барган эл сууга түшпөйт, тазалыкты карманышат. Кээ бир адамдардын көздөрүнө төө көрүнүп, кулактарына төөнүн боздогондугу угулганын айтышат. Ага кыш мезгилинде барышпайт (Бопоев Нуркамил, Алайкуу айыл өкмөтүнүн башчысы.