Тастар-Ата

Ылай-Талаа айылы

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – төштө жайгашкан эки күмбөз (жай).

Көпүрө-Баш көпүрөсүнүн сол тарап жагында мал базар бар. Сол жактан аккан дайранын жээгинен эки-үч чакырымдай жөө басасың. Мазар ээн талаада жайгашкан, аны шарт эле көрөсүң (Бекболотова Бегимайдын маалыматы).

Мазар Алайкууга келген жолдун боюнда жайгашкан. Дөбөнүн түп жагында кум бар. Эл ошол кумга көмүлүп жатса, денесиндеги жаралар, оорулар сакайып калат (Токуров Жеңишбек, 41 жашта, чарбагер, Шаркыратма айылынын тургуну).

Оозеки тарыхы:

Тастар-Ата жөнүндө ар кандай уламыштар бар. Бирөөлөр аны Манас баатырдын кырк чоролорунун биринин, Сыргактын күмбөзү болуш керек деп. Экинчилер Тастар аттуу молдонун күмбөзү дешет (1962-жылы туулган, А.Осмонов атындагы мектепте дене тарбия сабагын берип жүрүп, учурда пенсиядагы Арыкбай Мамбет уулунун маалыматы).