Кызыл-Булак айылы

Мазар-Дөбө

Сары-Булак айыл өкмөтү

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – таштан турган дөбө. Ал Кызыл-Булак айылында жолдун күн чыгыш тарабында жайгашкан. Дөбөнүн түбүнөн суу чыгат. Мазар катары дөбө эсептелет. Дөбөнүн көлөмүбоз үйдөн дагы чоң, болжол менен алганда, беш кабат үйдөй болот. Эл чызартка каттайт. Булак суусун дарылыкка пайдаланышат. Касиеттүү булактан улам Дөбө мазар катары мааниге ээ болуп келет (Коңуратов Латипжан, Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы).