Котур-Дөбө

Сары-Баргы айылы

Кароолчусу жок

Котур-Дөбө мазары Сары-Баргы айылынын жанындагы 20 үйлүү Булаш деген айылдын ортосунда жайгашкан. Ал жерде Бала-Бейит бар, бейиттин жанында эле чоң кары тал бар. Талдын түбүндө булак бар, ал булак тозулган эмес, суу чыкканда,5 метралыстыктагы башка сууга кошулуп кетет экен. Чүпүрөк байланган тал турганы болбосо, өтө деле ыйык жерге окшошпойт.

Сары-Баргы айылынын тургуну Дарыева Анара: Бул мазарга ооругандар, чочугандар, денесине жара чыккандар барышат. Биринчи барганда талга 7 чүпүрөк байлап, ниетин, каалоолорун айтып, жети токоч кылып, куран окушат, анан акырында жуунасың. Булактын ичине эмес, тышына жуунушуң керек, себеби булакка кир суу түшпөшү керек (Разакова Гүлзаттын маалыматы).