Кара-Сакал

Алайкуу айыл өкмөтү

Кан-Коргон айылы

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – үңкүр. Ал Кан-Коргондон бөлүнгөн кичинекей айылда жайгашкан. Экөөнүн ортосу бир чакырым. Бирок ал айылдын атайын статусу жок болгондуктан, мазар Кан-Коргон айылына тийиштүү деп эсептелет. Мазарга айылдан түз чыгып барса, 2-3 чакырым, айланып барса, 3-4 чакырым болот. Себеби айыл өтө чоң. Илгери бул жер кандын коргону болгон экен. Балалуу болбой жүргөндө, денеге жара-пара чыкканда, эл суранып, тиленип барат. Ал айылдын күн батыш жагында жайгашкан. Ал жерге жакын аккан Сөөк суусунун боюна чейин машина каттайт.

Үңкүрдүн ичи өтө караңгы, анча-мынча адамдар кире албайт. Үнкүрдүн оозуна зоонун бетинен суу тамчылап турат. Зыяратчылар ошол суудан жараны жууганга жана башка максаттарда колдонушат. Жергиликтүү эл эң алыскы жактардагы көзү ачыктарга көрүнгөнү барышса, “эң ыйык мазарыңар бар экен” деп жогорку мазарды айтышат (Бегимкулов Орозбай, Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы).