Жаман-Тал

Алайкуу айыл өкмөтү

Терек айылынын жайлоосу

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – булак (Сариева Калбүбү, акын, философия илимдеринин кандидаты).