Айры-Таш

Кулданбек жайлоосу

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кулданбек  жайлоосунда жайгашкан. Ыйык жердин түрү – булак жана үңкүр (Сариева Калбүбү, акын, философия илимдеринин кандидаты).