Чал-Мазар

Талды-Суу айыл өкмөтү

Талды-Суу айылы

Кароолчусу жок

Мазардын түрү – булак. Ал зоодо таштын боорунан жакшынакай болуп агып турат. Талды-Суу айылынан чыгыш тарапта ат менен 3 саатта жеткидей аралыкта жайгашкан. Ал жерге чейин техника каттабайт, ошондуктан ат менен гана жетүү мүмкүн болот. Жергиликтүү элдер барып, зыярат кылып, булактын көзүнө тыйын ташташып, тегерегиндеги дарактарга чүпүрөк байлап, ниет кылышат. 1990-жылдары ал жерде чабандар жашачу. Ата-бабаларыбыз айтчу: “Сыйынып койсоң, ыйык жер”, – дешип (Кадыров Врачбек, Талды-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы).