Тулпар-Көл

Сары-Могол айыл өкмөтү

Сары-Могол айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Сары-Могол айылынан 20 чакырым күн чыгыш тарапта жайгашкан. Ал – зоонун астындагы ыйык көл. Түндүк тарабынан майда тоолор, башка бир тарабында чоң зоо бар. Бул жерге эл зыяратка жаз, жай, күз айларында барышат. Жайлоого чыккан учурларда алардын саны арбыйт. Кышкысын атайын баргандар сейрек. Туристтик жүрүштөр көп болот. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, ал көлгө эл түшпөйт, денесин көргөзбөйт. Болгону колдорун малып, жүздөрүн жууп бата кылат. Куран окушат, сыйлашат, тегерегине ыпылас нерсе жолотушпайт.

Кээ бир адамдардын көзүнө тулпар көрүнүп, ал кишенейт экен. Туздуу бул көлгө колуңдү салып, жээгиндеги таштарынан алып чыксаң, баары дээрлик тешик таштар экендигин көрөсүң.

Бул көлгө чектеш, андан нарыраак жакта, биздин маңдайыбызда белгилүү Ленин чокусу орун алган. Жайында ал жакка альпинисттер, туристтер көп катташат. Ал жерде эдельвейс гүлү өсөт. Мал-сал барбайт. Жөнөкөй кишилер аз барат. Алар келген туристтердин шартын түзүп берип, ат-көл менен камсыз кылып, күнүмдүк тиричилигине тыйын-тыпыр табышат. Ленин чокусуна деп башка мамлекеттерден – АКШ, Россиядан бери келишет (Мыйматова Турдукан, Сары-Могол айыл өкмөтүнүн башчысы).