Тастар-Ата

Бүлөлү айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Бүлөлү айылында, жолдон бир топ алыстыктагы бийик тоодо жайгашкан. Ал – Молдо Калмамбет аттуу адамдын көрүстөнү. Айланасы жалаң таш. Көрүстөндүн жанындагы топурак. Аны жарага шыбап, топуракты чылап да ичишет, куран окушат. Бул мазарга мурдагы убакта адамдар зыярат кылганы барышчу экен. Азыр жолу татаал болгондуктан (бийик жер), эч ким деле барбайт.

Бул мазардан төмөн жерде көрүстөндөр бар. Ошондой эле мазарга бара турган жолдо “Үч кемпир” мазары дагы бар. Үч кемпир ушул “Тастар-Ата” мазарына зыяратка бара жатып, жолдон чогуу каза болушуптур. Жогоруда айтылган көрүстөндөр саздуу жерде жайгашкан (Мусакова Мария, 83 жашта, Бүлөлү айылынын тургуну).

Муса Адышев атындагы тоо кыркасы менен Кичи-Алай тоо кыркаларынын ортосунда Тастар-Ата жайгашкан. Ал – Алай тоолорунун киндиги, деңиз деңгээлинен4000 м. бийиктикте жайгашкан. Аскалы жагынан зоо. Ары жагынан, Аскалынын жайлоосу жагынан чыкса болот. Бүлөлү жагынан шаркырап аккан дарыянын доошу угулат.

Ош-Сопу-Коргон жолунун боюнда, 103-чакырымында Тастар-Ата мазар булагы чыгат.

Негизги мазар – чокунун башындагы булак. Булактын суусу сонун.

Тастар-Ата таштардын эң жылма зоолорунан турат. Таштардын мекени сыяктуу. Илгери кыргыздар ташка, тоого сыйынган, бул – улук мазар.

Аскалы жагынан, Бүлөлү жагынан касиет тутушат. Түлөө өткөргөнү барышат, сыйынышат. Абдан бийик тоолордун бир тарабы – Аскалы, экинчи жагы – Бүлөлү (Бөрүбаев Сүйүнбай, мугалим, Чоң-Алайдын кулуну, учурда Бишкекте жашайт).

Оозеки тарыхы:

Молдо Калмамбет олуя адам болгон делет. Ал жалаң таш бар жерге келип, “менин оо дүйнөгө кете турган сапарым келди”, – деп адамдарга ушул жерден өзүнө жай каздырат. Тиги жерден, үстүндөгү бир катар ташын алгандан кийин, бир дагы ташы жок топурак чыгат. Жай казган адамдар Молдо Калмамбетке “жайыңыз чыкты” деп сүйүнчүлөгөндө, сүйүнчүсүнө бээ берген дешет. “Таштуу жерден орун алган өзүңүздүн көрүстөнүңүздү көрүңүз”, – деп кайрылышканда, “мен аны бир гана жолу барып көрөм”, – деп айтып, намазын окуп бүтүп узап кетиптир (Мусакова Мария, 83 жашта, Бүлөлү айылынын тургуну).