Тамчы-Булак

Будалык айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Будалык айылынан ары ат менен үч жарым сааттык жол. Бул булактын касиети, балалуу болбогондорго, сыркоолорго жардам берет. Жайлоодо болгондуктан, таштын кычыгынан суу тамчылап, тегерек оюлган жерге келип түшөт, башкача айтканда, ал оюк тамчынын натыйжасында пайда болгон. Бул тегерек жерден суу эч кайсы жакка агып чыкпайт, ошондой эле түгөнүп да калбайт. Балалуу болбогондор, кыйналган адамдар барат. Сууга топчу, данек ж.б. нерселерди салып, колуңду суудан чыгарбастан, бир нерсе алышың керек. Касиеттүү жер экендигин ушундан билсе болот, кээде адамдар алтын шакектерин таштап кетишет (Шапанов А., 28 жашта, Будалык айылынын тургуну).