Кыз-Эмчек

Жошолу айыл өкмөтү

Кыз-Эмчек айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүнүн Кыз-Эмчек айылында жайгашкан.

Ыйык жердин түрү – таш. Анын бийиктиги – 20 метр, диаметри – 15-20 метр. Жанында чоң терек бар. Илгерки адамдар сыйынчу, кудайы кылышчу. Азыр андай зыяратчылар сейрегирээк келет, барып тилек кылышат.

Оозеки тарыхы:

 

Илгери бул аймакта бир бай адам жашаган экен. Анын ай десе айдай, күн десе күндөй болгон сулуу кызы болгон экен. Ал ошол жердеги кедей-кембагал бир чабан жигитти сүйүп калат. Экөө жакындашып жүрүшүп, кыз кош бойлуу болуп калат. Кыз менен жигит башын калкалап, качышат. Ал кезде ырым элде катуу эмеспи. Кыздын атасы: “Мен өзүм ушундай элге алынган адам болсом, кызым шерменде кылып атат. Мындай кыздын барынан жогу”, – дейт дагы, желдеттерине эки жашты тең өлтүрүп келүүнү буюруйт. Желдеттери качкындардын артынан кууп жеткиче, ай-күнү жетип, кызы уул төрөп, ташка көчүк басып, уулун эмизип жаткан болот. Жетип барган желдеттер кыздын эмчегин кесип сууга агызып, баланын чочогун кесип аны да агызышат. Ошол аймакта кенедей баланын чочогуна окшогон таш пайда болгон, ал эми бул аймак жаш эненин аялуу тагдырынан улам Кыз-Эмчек деп аталып калган (Торошев Каныбек, Жошолу айыл өкмөтүнүн башчысы).