Куу-Келде

Сопу-Коргон айылы

Чий-Талаа аянты

Бул ыйык жер “Манастагы” Көкөтөй коюлган жер деп айтылып келет. Ары өткөн-бери өткөндөргө белги берилет. “Манасты” изилдеген Бүбү Мариямга байланыш түшүп, келип-кеткен.

Космоэнергетиктердин айтуусунда деле Манас ушул жакка коюлган. Негизи тарыхта деле Манас алайлык деп айтылат. Ошондуктан Алтай менен Алай киндиктеш деп айтылат.

Ыйык жердин түрү – жөн эле таш. Топурактан көрүстөн сыяктуу дөңчө. Ош, Алай тараптан бара жатканда, Сопу-Коргондон алты чакырым алыстыкта, күн батыш тарапта жайгашкан. Биздин Жибек жол Кытайга, Нурага өтөт эмеспи, ошол кан жолдун боюнда бул мазар жайгашкан. Кыскасы Нура тарапка кетчү жол Куу-Келдени кесип өтөт (Чотурова Марипат, 1955-жылы туулган, элдик дарыгер, Сопу-Коргон айылынын тургуну).