Камбар-Ата

Алай айыл өкмөтү

Аскалы айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Аскалы айылынан үч чакырым алыстыкта, түндүк тарапта жайгашкан. Ыйык жерге чейин машина каттайт. Эл зыяратка барып, жылына бир жолу атайын куран окушат. Булактын суусунан ичип, бети-колдорун жуушат.

Оозеки тарыхы:

Бул мазар ушул жерге биринчи коюлган Камбар деген көзү ачык кишинин урматына ушундайча аталып калган. Ал тандап жүрүп, арчалуу ушул жерди көрүп суктанып, замандаштарынан өзүнүн көзү өткөндө ушул жерге коюуну суранган экен. Өзүнө жаккандай көрүстөн каздырып, ошондон бир жума узабай дүйнөдөн кайткан экен. Суранычы аткарылып, сөөгү ушул жерге жашырылган. Бул окуя ХХ кылымдын башында болуп өткөн (Кудаяров Болотбек, Алай айыл өкмөтүнүн башчысы).