Кабылан-Көл

Кабылан-Көл айыл өкмөтү

Курулуш айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Курулуш айылынан Кара-Сууга кетип бараткан илгерки жибек, кербен жолунун боюнда жайгашкан.

Ыйык жердин түрү – көл. Илгери көлдүн аянты болжол менен айтканда, 8-10 гектарды ээлеп, кийинчерээк соолуп олтуруп, учурда камыштуу сазга айланган. Суу ар-ар жерден, камыштардын арасынан гана көрүнөт.

Илгери ал жерде кабылан жашагандыктан, Кабылан-Көл деп бүтүндөй ошол аймак дагы аталып калган экен (Камилов Токтосун, Кабылан-Көл айыл округунун башчысы).