Жалгыз-Арча

Будалык айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Будалык айылынын жогору кеткен автомобиль жолунда жайгашкан.

Мазардын түрү – жол боюнда өскөн жалгыз түп арча. Айланасында эч кандай бак-дарак жок. Арчанын бутактарына жип, чүпүрөк байлап коюшкан.

Элдер бала, тынчтык тилеп келишип, зыярат кылышат. Келгендер куран окуп, чүпүрөк байлап, жети токоч жасап келишет.

Бул мазардын пайда болушу жөнүндө так маалымат жок. Айтымдарда энеси гана бар бир жетим бала коюлган мүрзөнүн үстүнө арча өсүп чыгыптыр. Жөндөн-жөн арча өнгөн жерди эл касиеттүү деп билип, зыярат кыла башташкан экен (Жетимиш кызы Айжамалдын маалыматы).