Бала-Бейит

Жошолу айыл өкмөтү

МТФ айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүнүн МТФ айылында, Каргаша таш деген ыйык таштын астында жайгашкан. Алай районунун Курманжан датка айылынын тургуну Тажиев Мамырасулдун айтымында, бул мазарга баланын сөөгү коюлган экен. Бала-Бейитке балалуу боло албай жүргөндөр зыярат кылып, балалуу болушат (Мурзатөрө кызы Элнура).