Алча

Мурдаш айылы

Кызыл-Булак кичи айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Мурдаш айылындагы Кызыл-Булак кичи айылынын жогору, күн батыш тарабында(Ак-Тал мазары менен катар) жайгашкан. Бул жерде тоонун боорун жарып чыгып, тик ылдый агып түшкөн булак жана тегерек-четтеринде ар түрдүү дарактар, бадалдар менен таштар бар. Борбордук жолдон болжол менен 700-800 метралыстыкта (жогору жакта) жайгашкан (Азизилла уулу Исламбектин маалыматы).