Ак-Тал

Мурдаш айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Алай районунун Мурдаш айылындагы Таш-Булак мазарынын карама-каршы тарабында, күн батыш тарапта жайгашкан. Бул жерде бир жалгыз чоң тал жана анын асты жагынан чыккан булак бар. Талды тегерете курчаган бадалдар жайылган. Мазар айылдын айрым гана адамдары үчүн ыйык болуп эсептелет. Борбордук жолдон болжол менен 700-800 метржогору тарапта жайгашкан.

Мазардын түрү – тал, булак жана бадалдар (Азизилла уулу Исламбектин маалыматы).