Кара-Көл шаары

This post is also available in: Орусча

[Бул текст Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

1. Тогуз-Булак

Кара-Көл шаары

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Көл шаарынын ичиндеги парктын күн батыш жак четинде жайгашкан.

Ыйык жердин түрү – тогуз булак. Булактардын тегерегинде тал-терек, алча, чычырканактар, камыштар өсөт.

2 . Таш-Булак

Кара-Көл шаары

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Көл-Бишкек кан жолунун оң жагында жайгашкан. Кара-Көлдүн Заводская деген районуна бурулган көпүрөдөн бурулбастан, оң жакка түз эл аралап кирип кетет. Машина менен 15 мүнөттүк жол.

Ыйык жердин түрү – чоң таш, тал, булак. Булактын ичинде таштары көп. Тегерегинде бак-дарактар өсөт.

3. Төлгө-Таш

Кара-Көл шаары

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Көл-Бишкек кан жолунан тоо жакты карай жылга аркылуу жарым саатта жеткидей жолдо жайгашкан. Машина барат.

Ыйык жердин түрү – чоң таш, булак. Тегерегинде бак-дарактар, арчалар, мистелер жана башка нерселер өсөт. Бул жер тоонун ортосунда жайгашкан.

Оозеки тарыхы:

Бул жерде бир чоң таш бар. Ал таш Төлгө-Таш деп аталат. Себеби, ал таш ар бир жылдын май айында төлгө чачат. Мындайча айтканда, ар жылы май айында таш өзүнөн майда-майда аппак таштарды чачат. Анан төлгөчүлөр төлгө салуу үчүн атайын ошол таштардан терип келип, төлгөгө колдонушат. Бул жердин таштары менен салынган төлгө туура келет деген ишеним бар.

4. Жаныш-Байыш-Ата

Жазы-Булак айылы

Кароолчусу жок

Бул ыйык жер Кара-Көлдөн кетип баратканда, кан жолдун сол жагында, Жазы-Булак айылында жайгашкан.

Ыйык жердин түрү – кабыр, анын жанында өскөн көп жийделер.

Оозеки тарыхы: Илгери кыргыз жеринде аябай көп согуштар болгон экен. Анан ошол убакта кыргыздардын ичинен Жаныш, Байыш деген эки бир тууган баатырлар чыгыптыр. Ошол баатырлар ошол жерде шейит болгон. Ошондон кийин ушул жер ыйык аталып, эл зыярат кылып калган.