Ала-Бука району

This post is also available in: Орусча

[Бул текст Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган, толукталып турат, жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

Сафетбулан

Заркент айылы

Кароолчусу бар.

Бул ыйык жер Заркент айылынын чет жагында, өтө чоң коргондун ичинде, тоонун боорунда жайгашкан. Дарбазадан киргенде бир нече тапчан турат. Улам тереңдеп кирген сайын көптөгөн күмбөздөр бар. Ар күмбөздүн жанында шайык олтурат. Куран түшүрүп, күмбөздүн таржымалын айтып берет. Айрым күмбөзго жалаң аялдарды, айрымына жалаң эркектерди киргизишет. Эл арасында Сафетбулан мазарын кичи Мекке деп да аташат.

Leave a Reply