Учурдук мазары

Сүлүктү шаары

Ыйык жердин түрү – күмбөз

Бул кадимки эле көп мазардын бири. Сүлүктү шаарынын чыгышында, азыркы Таңатар жайытына жакын жерде жайгашкан.

Оозеки тарыхы:

Болжол менен бир боз улан (жашы 15-16 жаштарда) алыстан келсе, өз атасы кайтыш болуп калат. Эл атасын аруулап мазарга алып бара жаткан учурга туш келет. Атасын көтөрүп бара жатканда катуу кайгырып өкүрүп: “Жакшылап багып карабай, карасак да кызматыңа жарабай, Кудай берген атабызды бага албай, узак жолго учурдук” деп өзгөчө муңдуу ыйлап жетип барат. Ошондо эл: “Жаш жигит артыбыздан сыздап келе жатса, биз ага болбой эле сөөктү көтөрүп кете берсек, жакшы болбойт, токтойлу” дешип, ошол ойдуң жерге сөөктү жашырышып, атын “Учурдук” коюшуп, кийин мазар болуп калган дешет.