Агача-Булак мазары

Сүлүктү шаары

Ыйык жердин түрү – булак

Мамытов Жарашбай: Сүлүктүдөн түндүк жакка карай 2-3 км. аралыкта жайгашкан. Булак бар. Дарылык касиети бар.

Оозеки тарыхы:

Илгери Агача деген аял мал агып жүргөндө бир ташты оодарып жиберсе, ошол жерден суу чыгыптыр. Ошол аялдын аты менен аталып калган. Элдер отурукташып, аябай таза суу.