Тешик-Таш мазары

Тешик-Таш айылы

Ыйык жердин түрү – таш

Бул мазар Тешик-Таш айылында жайгашкан. Мазардын  ортосунда чоң оюгу бар таш турат. Бул таш турган жердин тегерегинде адамдар жашайт.  Кудайдын буйругу менен ортосу тешик, жол боюндагы бул ташты элибиз ыйык тутуп, анын колдоочусу ак төө дешет. Ичи өтүп, алдан тайган жаш балдарды айылдагы эмчи айымдар Тешик-Ташка алып барып, тешигинен ары-бери өткөрүп дарылашат.

Оозеки тарыхы:

Илгери бир киши “Тешик-Таштын ыйыктыгы кайсы, бир таш да” деп айтчу экен. Бир күнү ошол жерден өтүп баратса, ошол таштын үстүндө аппак болуп маңкайып төө туруптур. Ошондон кийин ал киши Тешик-Таштын ыйыктыгына ынанган экен (Маалыматчы: ардагер мугалим Эсиркеев Эгембердинин айтуусу боюнча жазылып алынды).