Терек мазары

Мадиген жайы

Ыйык жердин түрү – теректер

Баткен районунун Самаркандек айылынан батышка карай20 км, Лейлек районунун Маргун айылынан25 км. чыгышта, эки райондун чек арасында, Мадиген деген жерде жайгашкан. Ал жерде асман тиреген теректер бар. 2011-жылдын апрелинде ал жерге бир койду курмандыкка чалып, Маргун айылына салынып жаткан мечитке бир нече теректи кыйып келип, пайдаланылды.

Оозеки тарыхы:

Орто кылымдын аягы мезгилинде бул жерде жашаган кыргыздардын эр азаматтарынын башка жакка той-тамашага кеткенин билген фарс тилдүү баскынчылар айылга басып кирет. Журтту өрттөп, келин-кыздарды кордоп, зөөкүрлүк көрсөтөт. Качып чыккан бир чабарман тойдогу кыргыздарга кабар берүүгө жетишет. Алар ар бири бир боо бадал шакты сүйрөтүп, чапкан бойдон ай талаадан чаң чыгарып, сүр көрсөтүшөт. Душмандардын дээрлик көпчүлүгүн кырып жок кылышат да, өлүктөрүн бир жерге чогултуп көмүшөт. Ошол жерге коюу терек чыгып, бүгүнкү күнгө чейин асман тиреген теректер өсүп турат.