Кутман-Баба мазары

Маргун айылы

Ыйык жердин түрү – көл, жайык жер

Лейлек районунун Маргун айылынын тургундары чыкчу тоодогу жайлоодогу Көл- Майдан деген жердеги тоонун чокусунда. Ал жерге унаа бара албайт. Тоонун чокуларынын ортосунда (деңиз деңгээлинен1600 м.) 350 гектардай жалаң түздүк жер. Ортосунда кичинекей көл, өтө романтикалуу кооз жай, мурда той, улак тартыш оюндары ошол жерде өтчү, ал жерде акыркы көк бөрү оюну 1988-жылы болгон. Көкөтөйдүн ашы өткөн Каркырага окшотсо болот.

Оозеки тарыхы:

Кутман баба деген ыйык адам каапырлардын колунан өлгөн. Ал адам коюлган жер ыйык мазар болуп калган. Мурда тоодо өлгөн адамдарды ошол жерге коюшкан. Эң акыркы адам Шарапат эже 1962-жылы коюлуптур. Экологиялык абалдан улам азыр көл соолуп, жаандуу жылдары гана пайда болот. Маргун айылынан ат менен үч-төрт саатта жетет. Келечекте эс алуучу, спорттук, альплагер болчу жер.