Кожо-Бакырган-Сай мазары

Эски Овчу айылы

Ыйык жердин түрү – тешик таш

Лейлек районунун Эски Овчу, Таджикстандын Овчу-Калача айылдарынын чек арасында, Козу-Баглан дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Бул жер ыйык эсептелип, мурда ал жерге барып, Жараткандан жакшылык сурап, таштын тешигине кол салып, манжалары менен сыйпалачу экен. Колго таш, топурак, тырмак, сөөк ж.б. илешип чыкса жакшылыка жоруп оомат, байлык, бала күтүшүп, тобо кылчу экен. Кийин ал жерге тажик улутундагы элдер тыгыз жайгашып, кыргыздар барбай калышты. СССР ИА академиги Окладников археологиялык изилдөөлөрүндө Кожо-Бакырган-Сайдан таш куралдарын таап, ал жер адам жаралган эң алгачкы бешик экенин далилдегени тарых илиминен маалым. Азыркылар ошол кол салчу тешик таштын кайсы жерде экенин даана таба албашы мүмкүн, себеби көп барбай калышкан (Маалыматчы: Толтоева Зияда, 1913-жылы туулган).