Кичик-Суу мазары

Кара-Булак айылы

 

Ыйык жердин түрү – булак

Кара-Булак айылына киргенде асфальт жолдон 500 м. жогору жагында Кичик-Суу булагы жайгашкан. Ашказаны, баш ооругандарга дары суу. Негизи бул жерде арак ичүүгө, машина жууганга, жаман иштерди жасаганга тыюу салынат. Эгерде ушундай иштерге жол берилсе, ал адам кырсыктап калат.

Оозеки тарыхы:

Ушул жерге бир үй-бүлө үй салып жашаган. Бирок балдары ооруп, үй ээсинин колу-буту шал болуп калган. Ошондон кийин бул жерди бузуп, башка жерге барып үй салды. Жакында Казакстанга барсак: “Кичик-Суу деген ыйык жериңер бар экен” дешсе, оозум ачылып калды. Кантип Казакстандагылар биздин ыйык жерлерди билишет деп. “Он тогуз атаңар жатат, абдан күчтүү касиеттүү жер. Булагыңардын башы арак ичкен үчүн кырк кулактуу казан  булакты жаап салган. Ошон үчүн сууңар куурай баштады. Эми барганда элди чакырып курмандык чалып, куран окугула. Кудайдан сурангыла, сууну көбөйтүп  берсин деп” дешти. Чын эле суубуз азайып кеткен. Курмандык чалып, зыяратка чыга баштагандан бери суубуз көбөйө баштады.