Жаныбек мазары

Даркум айылы

Ыйык жердин түрү – күмбөз

Даркум айылынан18 км. жогору, Баткен районунун Самаркандек айылынан25 км. бери келсе да болот. Жаныбек мазарга XYI-XYII к. бала көрбөгөндөр сыйынып келгендиги жөнүндө лейлектик мугалим Токтогулов Эралинин “Наймандар” китебинде айтылат. Азыр да Кудайдан бала тилеп ар кайсы жактан келип, зыярат кылып, сыйынып кетишет. Натыйжасында балалуу болгондор көп. Чапкынчы уруусунун калтатай, асанали, тайлакы уруктарынын өкүлдөрү 2007-жылы мазарды оңдоп, тор менен тосуп, жолун оңдошкон.

Ошол кезде Улуттук универститеттин ага окутуучусу, математик Толубай Жолчу мазарды оңдоону уюштурган (Маалыматчы: Каримов Жоошбай).