Жалгыз-Арча мазары

Андарак айылы

Ыйык жердин түрү – булак, арча

Жалгыз-Арча мазары Андарак айылынан 12 км. алыстыкта жайгашкан. Айылды тоо курчап тургандыктан, зыяратчылар мазарга таңги аркылуу, т.а. капчыгай аркылуу чыгышат. Негизинен жолдор бузулуп калган, ошондуктан элдер жөө-жалаң барышат. Жергиликтүү калктын айтуусу боюнча, суудагы химиялык элементтердин күчтүүлүгүнөн тери оорулары менен ооругандар, т.а. котур, кычыткы, денесине жара чыккандар булактын жанындагы шар аккан сууга түшүп, ооруларынан сакайышат.

Оозеки тарыхы:

Октябрь революциясына чейин Жалгыз-Арчада олуя киши жашаптыр. Ал көрө билген, өткөн-кеткенди өзүнчө талдай алган киши болгон экен. Кийин душмандары аны Жалгыз-Арчанын астында өлтүрүп кеткен деген уламыш бар (Маалыматчы: Полотов Үсөн, журналист)