Дөөт-Пиримдин устаканасы

Өзгөрүш айылы

Шайыгы бар – Абдилатип Мырзаев

Ыйык жердин түрү –  күмбөз, устакана

Коргон айылынан Козу-Баглан суусунун сол жээги менен тоо башы тарапка15 км. аралыкта Дөөт-Пиримдин устаканасы жайгашкан. Козу-Баглан дарыясынан өткөндөн кийин Катраң айылы болот. Катраң айылдан өтүп Дөөт-Пиримдин мазарына барса болот.