Даргаз-Ата мазары

Даргаза  айылы

Ыйык жердин түрү – булак, таш

Даргаза айылынын аягында жайгашкан. Элдер жөө эле барышат. Булак бар, анын үстүндө кеседей көлөмдө таш бар. Барган адамдар ошол ташты кармап алып, тилек айтышат. Булак адамдын боюндай болгон жерде турат (кичинекей шаркыратма сыяктуу), таштардын арасынан агып чыгат. Барган зыяратчылар жашыл түстүү, тоголок ташка колун коюп, тилектерин ичинен айтышат. Кан чыгарып, куран окушат. Тамак-аш даярдаганга коломто, казан-аяктар  бар.