Гар мазары

Сумбула айылы

Ыйык жердин түрү – үңкүр

Сумбула айылына жакын жайыт жерде чоң сайдын боюнда жайгашкан. Бул үңкүр эки бөлмөдөн турат. Ички бөлмөсүнүн дубалында колдун, бешиктин ж.б. сүрөттөрү бар. Мурда бул жерге көп адамдар сыйынууга келишчү. Бул жерге пайгамбар жашырынган деген ишеним бар.