Бабур мазары

Баул айылы

Ыйык жердин түрү – үңкүр

Баул айылынан12 км. жогору жакта Бабурдун үңкүрү бар. Ошол жерге барып, элдер сыйынышат. Бабурдун үңкүрү деп шам жагып,  курмандык чалышат. Өздөрү казан асып, тамак-аш даярдашат.

Оозеки тарыхы:

Козу-Багылан дарыясынан өтүп, Бабур бул үңкүргө жан-жөкөрлөрү менен келип, Индия тарапка кеткен стратегиялык ашуулар ачылгычакты жашап кеткен экен. Ал он үч жашында падышалык такка олтурган. Ошол куракта Сулайман-Тоонун чокусундагы сөрүнү да курдурткан деген кеп бар (Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романында кененирээк айтылган).