Бабаш-Ата мазары

Шор-Булак айылы

Ыйык жердин түрү – күмбөз

Күмбөз айылдын четинде жайгашкан. Болжол менен 250-300 жыл илгери Шор-Булак деген айылда соломолор (калдар уругунун тобу) жашаптыр. Ал жерде Куткелди деген бир адам болгон. Анын жашы жетимиштен өткөндө айылдагылар жөн эле аны урматтап, эркелетип “баба” деп аташып, бара-бара Бабаш, анан анын улуулугуна таазим этип: Бабаш ата дей башташат. Ал болжол менен жүзгө чыкканда бул дүйнөдөн өтөт. Ошол жерлерде жашаган майда уруктардын өкүлдөрүнүн кишилеринин сөөгү коюлган жерди (көрүстөндү, кабыр жайды) – мазарды “Бабаш-Ата”деп атай башташат. Өткөн-кеткендер дуба кылып өтүшөт. Бул жерди ыйык деп карашат (Маалыматчы: Казыев Нурбек, Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери).