Алтын мазары

Кара-Булак айылы

Ыйык жердин түрү – күмбөз

Момунов Төрөгул: Бул мазар – Кыргызстандагы мазарлардын ичинен эң ыйык деп айтылат. Оштон кийинки мазар (Ошту экинчи Мекке же Медина деп коет го). Эң күчтүү. Мазарга бала көрбөгөндөр, жолу ачылбагандар келип, зыярат кылышат. Башында шишиги (рак оорусу менен ооругандар) барлар дагы келип, жакшы болуп кетип жатышат. Жакында Нарындан келип, зыярат кылып кеткендердин баласы 5-класста окуп жүргөндө ооруган экен, ушул жерден жакшы болуптур. Азыр ал бала жыйырма жетиге чыгыптыр. Дегеле өлөт деген кишилер келип, жакшы болуп кетишет. Эсимде, менин байкем ооруп, киши болбойт дегенде, ушул жерге зыярат кылгандан кийин бир-эки ай жашады. Алтын деп эненин атынан коюлган. Дайыма куран окуйбуз. Пайдасы чоң.