Ай-Көл мазары

This post is also available in: Англисче, Орусча

Голбо айылы

Ыйык жердин түрү – көл

Ай-Көл мазары – деңиз деңгээлинен4700 метрбийиктиктеги бийик тоонун үстүндө жайгашкан. Голбо айылы аркылуу Төө-Жайлоонун сол чети менен Ай-Көлгө элдер сыйынганы барышат. Ай-Көлгө чейин Гадандык-Көл, Сүт-Көл, Жашыл-Көл деген жерлер бар. Ай-Көлгө бир аптага жетчү тамак-аш алып, ат менен барса болот.

Оозеки тарыхы:

Абдиева  Марзия:  Илгери ушул аймакта бир хан өткөн экен. Анын жалгыз кызы бир бала менен сүйлөшүп жүрүптүр. Бир күнү хан кызын башка балага кудалап коет, бирок кызы ага макул болбой, Алтын бешик тоосунун артына качып кетет. Ошол жакта “сүйгөнүмө жетпей калдым” деп кайгырып олтуруп, кайып болуп,  жоголуп кетиптир. Бул көл ошол кыздын көз жашынан пайда болгон. Ал кыздын аты Айдан экен. Ал көлдүн бети мемиреп, тынч турат, бирок асты буралып жердин астына тартылып кирип кетет да, Саркент тоосунун суусуна кошулуп чыгат. Ошол кыздын атынан аталып калган экен. Биринчи Айдин көл деп жүрүп, кийин кыскарып Ай-Көл көлү деп аталып калыптыр. Ал көлдүн суусу кээ бир ооруларга дары дешет. Мисалы, көз жара, котур ж.б.у.с. оорулар менен ооругандар жуунса, айыгып кетишет. Жол алыс болгондуктан, сыйынгандар кээде барышат.