Олуя-Ата мазары

Кызыл-Кыя шаары

Ыйык жердин түрү- күмбөз жана булак.

Кызыл-Кыя шаарынын тегерегиндеги дагы бир сыйынуучу жер – Олуя-Ата мазары. Үч-Коргон айылынын тургуну, БатМУ КГПИнин ага окутуучусу Каримова Бүхатича эже энесинен уккандарын төмөнкүдөй баяндайт:

Кызыл-Кыя шаарынан 3-4 км. алыстыкта Олуя-Ата булагы бар. Олуя-Ата булагы чыккан жерге эл дайыма зыярат үчүн барып турушат. Анын суусун шыпаалык касиети бар. Булактын суусу өтө муздак жана суу чоң бир арык болуп агат. Ынтымак айылын ушул булак таза суу менен камсыз кылат.

Оозеки тарыхы:

Тактек айылынын тоолорунун башында маргаландык молдо Искендер эшен (Яр Мухаммад Яркений) деген кишинин мазары бар. Ага арнап күмбөз тургузулганда Аравиядан да коноктор келген. Алдын ала көп нерселерди билгендиги үчүн Искендер эшенди Олуя ата деп аташкан. Өз заманынын илимдүү кишиси катары таанылган. Ал жергиликтүү элге араб жазуусун үйрөтүп, китеп окуткан. Мындан сырткары, табыпчылык кылып, көп кишилерди дарылаган. Азыркы Кадамжай районунун Үч-Коргон айылында Ахмаджан молдо деген өткөн. Ал киши Олуя атадан сабак алган жана бүгүнкү күндө Ахмаджан молдонун уулдары бар.

Мазардан ылдыйлап басканда Топ-Терек деген дагы бир сыйынуучу жер бар. Ал жерде байыркы кездерден берки эски теректер өсөт. Бул дарактарга тилек айтып, жип байлашат.